Vigselring med diamanter i kanalfattning.Vigselring med diamanter i kanalfattning.