Vigselring med solitär briljant.Vigselring med solitär briljant.