Vitguldsring med diamanter.Vitguldsring med diamanter.