Vitguldsring med tahitipärla.Vitguldsring med tahitipärla